FEEDNOVA

Feednova підтверджує екологічність виробництва за міжнародним стандартом ISCC

Компанія Feednova успішно пройшла наглядовий аудит міжнародної незалежної організації ISCC System GmbH (головний офіс знаходиться в Німеччині) та підтвердила відповідність виробництва найвищим стандартам екології, а також соціальної відповідальності та етики.

Наявність сертифікату ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) гарантує екологічно відповідальний підхід підприємства. Основні аспекти цієї сертифікації включають:

  • Екологічність Feednova забезпечує стале виробництво, що не завдає шкоди довкіллю. Це включає в себе ефективне використання ресурсів, уникнення забруднення та інші практики, спрямовані на збереження природи. 
  • Використання відходів Підприємство використовує відходи для створення своїх продуктів. Це сприяє зменшенню впливу виробництва на навколишнє середовище та сприяє відновленню ресурсів. 
  • Зменшення викидів вуглецю Feednova активно долучається до зменшення викидів вуглецю. Аспект стосується оптимізації процесів виробництва та інших заходів зі зниження вуглецевого сліду. 
  • Підтримка екологічних та соціальних стандартів Підприємство дотримується високих екологічних та соціальних стандартів. Це включає в себе етичне ставлення до працівників, участь у соціальних програмах та забезпечення справедливих умов праці.  
  • Відповідність законодавству Підприємство дотримується всіх відповідних законів та нормативів у сфері сталого розвитку та виробництва. 

ISCC – це незалежна міжнародна організація, відповідальна за розробку, нагляд, перегляд та постійне вдосконалення системи сертифікації ISCC.

Система сертифікації ISCC поширюється на всю стійку сировину, включаючи біомасу сільського господарства, лісового господарства та аквакультури, біогенні відходи та залишки, небіологічні відновлювані матеріали, а також перероблені вуглецеві матеріали та продукти, одержані з них.

Маючи в даний час понад 7000 діючих сертифікатів у більш ніж 100 країнах, ISCC входить до найбільших у світі систем сертифікації.

ISCC прагне до світу, в якому біомаса та інша сировина виробляються екологічно, соціально та економічно стійким чином.